Privatlivspolitik

Dette er privatlivspolitikken for MegaGroup Trade Holding B.V. og dennes datterselskaber (herunder Bosta, Bevo, Bevonordics, Norsup, Reber og Aquadrip) (herefter samlet benævnt: “MegaGroup”).

MegaGroup består af en gruppe af grossister inden for vandteknik i Europa. For at kunne opretholde (nuværende) kunderelationer og yde en bedre produkt- og kommunikationsoplevelse kan vi bruge (det vil sige indsamle, gemme, registrere, ændre, søge i, konsultere og slette) dine personoplysninger (dvs. alle data, der kan indeholde oplysninger om en identificerbar fysisk person. Med denne privatlivspolitik ønsker vi at oplyse dig om, hvilke personoplysninger om dig vi behandler, og hvorledes vi bruger dem inden for vores virksomhed. 

Den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger i MegaGroup er MegaGroup Trade Holding B.V. (Doornhoek 4205, 5465 TG Veghel). MegaGroups databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på privacy@megagrouptrade.com.

 

Overholdelse af databeskyttelsesloven 

MegaGroup bestræber sig på at behandle dine personoplysninger med omhu. I den forbindelse overholder vi de love og forskrifter, der gælder for os, i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Vi vil gøre dig opmærksom på, at du ikke har pligt til at give os nogen personoplysninger, men at mange af de oplysninger, vi beder om, er afgørende for, at vi kan tilbyde dig vores tjenester og forbedre dem. Hvis du vælger ikke at give de anmodede oplysninger, kan vi muligvis ikke yde dig vores tjenester. 

 

Hvilke oplysninger indsamler vi?

For at kunne opretholde (nuværende) kunderelationer og give en bedre produkt- og kommunikationsoplevelse (som fx besøg på hjemmesiden, (telefon)kontakt, kontraktstyring, indkøb af produkter/ydelser og udførelse af logistik) bruger vi oplysningerne fra personoplysningerne. Disse oplysninger får vi gennem:

 • Kontaktformularen på vores hjemmeside
 • Cookies, som er placeret på vores hjemmesider (se vores cookie-erklæring for at få en oversigt over disse)
 • Kommunikationsmidler, som fx. telefon og e-mail.

 

Vi behandler i den forbindelse følgende oplysninger:

 • Kundenummer
 • Virksomhedsnavn
 • For- og efternavn
 • Adresse (gade, husnummer, postnummer, by)
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Salgsskatte-ID
 • IP-adresser.

 

Grundlag

Vi bruger dine personoplysninger til følgende formål:

 • Behandling af din bestilling (kun hvis hjemmesiden har en webshop)
 • Besvarelse af dine spørgsmål og bemærkninger
 • Overholdelse af aftaler 
 • Forsendelse af nyhedsbreve, tilbud, brugeroplysninger, servicebesked, e-mail eller andre elektroniske meddelelser (ved hver besked er det muligt at afmelde dig)
 • Forvaltning af kundeforhold
 • Markedsanalyse og kundeundersøgelser
 • Overholdelse af juridiske forpligtelser
 • Analyse, monitorering, optimering og sikring af vores hjemmesider og anvendte teknologier
 • Udførelse af markedsundersøgelser og ledelsesrapporter om vores platformes præstationer og status.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er din tilladelse (hvis relevant kan du altid inddrage den), overholdelse af en aftale, varetagelse af vores legitime interesser (god funktion og forbedring af kvaliteten i vores forretningsdrift, såsom at optage telefonsamtaler) eller overholdelse af en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt. 

 

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer ikke dine data i længere tid end nødvendigt for at opnå de mål, der er angivet i denne databeskyttelseserklæring. I nogle tilfælde kan du selv slette dine personoplysninger, hvis du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester

 

Udlevering af personoplysninger til tredjeparter

MegaGroup kan dele dine personlige oplysninger inden for MegaGroup-koncernen til interne administrative formål, f.eks. Grundlaget for at gøre dette er en legitim interesse.

MegaGroup deler kun dine personoplysninger med tredjeparter, hvis du har givet dit samtykke, hvis det er nødvendigt for udførelsen af et af formålene eller, hvis dette er påkrævet ved lov. Tredjeparter kan være grossister, leverandører, kurerselskaber eller cloudtjenester. Når vi deler dine personoplysninger, har vi både inden for gruppen og med tredjeparter indgået aftaler om databeskyttelse og sikring. 

Efter dit udtrykkelige samtykke kan dine personlige oplysninger også blive delt med MegaGroup’s almennyttige organisation Aqua2life.

 

Datasikkerhed

Vi har truffet passende sikkerhedsforanstaltninger til sikring af dine personoplysninger og begrænsning af misbrug og uautoriseret adgang til dine personoplysninger. Vi sikrer, at softwaren og teknologien, der bruges til at behandle personoplysningerne, er tilstrækkelig og overholder gældende lovgivning for at forhindre uautoriseret adgang til, ændring, offentliggørelse eller tab af personoplysninger. Hvis der trods de trufne sikkerhedsforanstaltninger alligevel sker en sikkerhedshændelse, vil vi træffe foranstaltninger for at begrænse konsekvenserne for alles privatliv mest muligt. Vi vil også overholde vores forpligtelse til at rapportere ethvert brud på datasikkerheden.

 

Sikker videresendelse af oplysninger uden for den Europæiske Union 

Hvis det skulle blive nødvendigt at samarbejde med en modtager, som er hjemmehørende uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), fordi der for eksempel tilbydes en tjeneste, som ikke tilbydes inden for EØS, så drager vi altid omsorg for tilstrækkelige og passende sikkerhedsforanstaltninger. 

Vi gør brug af tredjeparter med hjemsted uden for den Europæiske Union til visse behandlinger.Hertil har vi truffet passende sikkerhedsforanstaltninger for at garantere, at dine oplysninger er sikre. 

 

Tredjeparter 

I forbindelse med vores tjenesteydelser kan følgende tredjeparter behandle personoplysninger:

Tredjepart

Begrundelse

Google Analytics

Oplysninger om hjemmesidens funktion og optimering af kundeoplevelsen.

ShopWare

Optimering af webshoppen og kundeoplevelsen.

AppyThings

Optimering af webshoppen og kundeoplevelsen.

MailChimp

Forsendelse af oplysninger og spørgeskemaer for at optimere kundeoplevelsen

SurveyMonkey

Forsendelse af oplysninger og spørgeskemaer for at optimere kundeoplevelsen.

CM Payments

Vi bruger forskellige betalingsmetoder til at behandle ordrer.

TeamLeader

Behandling af kundeklager, oprettelse af opgaver til reparationer, og returnering af fremstillede varer.

Feedback Company

Til indsamling af anmeldelser gør vi brug af Feedback Company.

Watermelon

Til vores chatfunktion gør vi brug af Watermelon.

Hotjar

Hotjar er en teknologisk tjeneste, som hjælper MegaGroup med bedre at forstå de erfaringer og behov, brugerne på hjemmesiden har (for eksempel hvor lang tid der bruges på bestemte sider, og hvor mange gange der klikkes på bestemte links).

Adyen

Vi bruger forskellige betalingsmetoder til behandlingen af bestillingerne.

Close Alerts

Vi gør brug af Close Alerts, hvor vi beder kunder om en tilbagemelding i vores e-mails.

Touch Incentive Marketing

Kunder hos Bosta kan deltage i Waterpoints loyalitetsprogram. Bosta har indgået et samarbejde med Touch Incentive Marketing i forbindelse med udvikling og forvaltning af Waterpoints Incentive programmet.

 

Vi har indgået klare aftaler med ovennævnte databehandlere. Vi kræver af tredjeparterne, at de bruger mindst samme sikkerhedsniveau for personoplysninger, som vi som dataansvarlig tilbyder dig.

 

Tredjeparters hjemmesider

Denne erklæring gælder ikke for tredjeparters hjemmesider, der er linket til vores hjemmeside. Vi kan ikke garantere, at disse tredjeparter håndterer dine personoplysninger på en pålidelig og sikker måde. Vi anbefaler, at du læser de pågældende hjemmesider privatlivspolitikker, før du bruger hjemmesiderne.

 

Din ret til sletning og berigtigelse af og indsigt i oplysninger

Du kan påberåbe dig følgende rettigheder som angivet i GDPR (artikel 13 t.o.m. 20):

 • Ret til information: Retten til at spørge, hvordan dine personoplysninger behandles.
 • Indsigtsret: Retten til at tjekke at, og hvorledes, dine personoplysninger behandles.
 • Ret til berigtigelse: Hvis det fremgår, at dine oplysninger ikke er rigtige, kan du anmode om at få dem rettet.
 • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at blive glemt: I nogle tilfælde har du også ret til at få personoplysningerne slettet.

Du kan kontakte os på vores e-mailadresse privacy@megagrouptrade.com. Vi vil svare på din anmodning inden for en måned. Vi forbeholder os retten til at forlænge denne periode én gang med højst to måneder i tilfælde af komplekse problemer. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet om behandlingen af dine personoplysninger. I det tilfælde skal du henvende dig til Datatilsynet. 

I Danmark kan du gøre det på https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/saadan-klager-du. I Holland kan du gøre det på https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten.

 

Ændringer i denne erklæring

Vi vil fortsat revidere og ajourføre dette dokument for at overholde de gældende regler og forskrifter. Denne privatlivspolitik bliver vurderet regelmæssig og ændres, hvor det er nødvendigt. Ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Det anbefales derfor at du jævnligt konsulterer privatlivspolitikken for at holde dig orienteret om eventuelle ændringer. Hvis du ønsker at kontakte os vedrørende denne privatlivspolitikken, er du velkommen til at skrive til os på privacy@megagrouptrade.com.

 

Privatlivspolitikken er senest ændret den 11. marts 2022.