Velkommen

Tilbagekaldelse af Net'Line® Rense Gel

18. marts 2018

Tilbagekaldelse af Toucan Net'Line® Rense Gel art. nr. 7019001
Bevo Nordic A/S  tilbagekalder Toucan Net'Line® Rense Gel art. nr. 7019001 (også indeholdt i art. nr. 7019539 – Gulv Display) med omgående virkning. 

Det er konstateret, at emballagen ikke er forsynet med børnesikret lukning, som angivet i CLP forordningens artikel 35, uanset produktet er faremærket med hudætsende, og markedsføres til offentligheden. Ligeledes er farepiktogrammerne på etiketten ikke i overensstemmelse med minimumsmålene for farepiktogrammerne, som de er foreskrevet i CLP forordningens artikel 19, stk. 2

Al salg af produktet skal stoppes omgående, og du bedes kontakte Bevo’s salgsteam med henblik på returnering, hurtigst muligt. 

Vi beklager ulejligheden. 
© Copyright 2019 Bevo Nordic A/S. Alle rettigheder forbeholdes.
1000