Ansvarsfraskrivelse

Bevo Nordic A/S udarbejder disse internetsider omhyggeligt og opdaterer dem regelmæssigt. Ikke desto mindre skal oplysningerne på dette websted betragtes som generel information uden nogen garantier. De erstatter ikke individuel detaljeret rådføring.

Bevo Nordic A/S garanterer ikke, at oplysningerne på disse sider er opdaterede, korrekte eller fuldstændige, eller at webstedet konstant vil være til rådighed. Under ingen omstændigheder og uden begrænsning vil Bevo Nordic A/S være ansvarlig for indirekte eller afledte tab eller skade, eller tab eller skade i nogen form, der måtte opstå fra tab af data eller fortjeneste, som udspringer af eller forekommer i forbindelse med brugen af dette websted.

Dette websted indeholder links til andre websteder. Angivelsen af disse links betyder ikke nødvendigvis, at Bevo Nordic A/S anbefaler eller siger god for indholdet og synspunkterne under disse links. Indholdet på sådanne tredjepartswebsteder, der linkes til fra dette websted, er på ingen måde Bevo Nordic A/S' ansvar. Så snart du anvender sådanne eksterne links, forlader du Bevo Nordic A/S' informationstilbud. Der kan gælde forskellige regler for tredjeparters tilbud, især med hensyn til databeskyttelse. Desuden frasiger Bevo Nordic A/S sig ansvar for uagtsom pligtforsømmelse, såfremt disse tjenester anvendes – især hvis der downloades datafiler, som Bevo Nordic A/S tilbyder på sine internetsider.

Der gøres alt for at holde dette websted kørende og til rådighed. Bevo Nordic A/S er dog ikke ansvarlig for – og derfor påtager sig derfor intet ansvar for – hvis webstedet midlertidigt er utilgængeligt på grund af tekniske problemer, som virksomheden ikke har indflydelse på.